Skript Chat-Gorevlisi Minecrafting.gen.tr Kullanıcılarına Ozel

IEgeBeyHD

Kırık Taş Toplayıcı
22 Ocak 2017
27
1
0
Tekirdağ
#1Hoş Geldin Minecrafting Kullanıcısı!

Bu Skript Sizlere Ozel

-Chat Görevlisi V1.0

Özellikleri
Otomatik Mute (Skriptin İçerisindeki Kufur Alanlarini Doldurarak O Kelime Kullanıldıgı Anda Mute Atar Dakikasını Siz Belirlersiniz)

Yasaklı Kelime Kullanan Mute Atılan Oyuncuya Ses Ve Efekt Verir
-Sohbet Kapatıp Açma
-Sohbet Temizleme
-Spam Enbgelleyici
-Spam Süresi Belirleme


Komutlar
Sohbet Temizleme

/sohbettemizle (/cc) (/st)
Menuye Girmek İçin
/sohbetgörevlisi (/sg)
Sohbet Kapatıp Açma
/sohbet ac
/sohbet kapat <Sebep>

Kod:
#Ayarlamaları bu kısımdan yapın.
#Minecrafting.gen.tr Yazılarını Değiştirebilirsiniz
options:
#Prefix
Prefix: &4[&6Minecrafting.gen.tr&4]
#Kelimeler:
1: kelime1
2: kelime2
3: kelime3
4: kelime4
5: kelime5
6: kelime6
7: kelime7
8: kelime8
9: kelime9
10: kelime10
11: kelime11
12: kelime12
13: kelime13
14: kelime14
15: kelime15
16: kelime16
17: kelime17
18: kelime18
19: kelime19
20: kelime20
21: kelime21
22: kelime22
23: kelime23
24: kelime24
25: kelime25
26: kelime26
27: kelime27
28: kelime28
29: kelime29
30: kelime30
31: kelime31
32: kelime32
33: kelime33
34: kelime34
35: kelime35
36: kelime36
37: kelime37
38: kelime38
39: kelime39
40: kelime40
#Küfür içerse bile yazılınca işlem yapılmayacak kelimeler. Örnek: Pickup "Pic" kelimesini içerse bile uyarı almaz.
i1: istisna1
i2: istisna2
i3: istisna3
i4: istisna4
i5: istisna5
i6: istisna6
i7: istisna7
i8: istisna8
i9: istisna99
i10: istisna9
i11: istisna10
i12: istisna11
i13: istisna13
i14: istisna14
i15: istisna15
i16: istisna16
i17: istisna17
i18: istisna18
i19: istisna19
i20: istisna20
i21: istisna21
i22: istisna22
i23: istisna23
i24: istisna24
i25: istisna25
i26: istisna26
i27: istisna27
i28: istisna28
i29: istisna29
i30: istisna30
i31: istisna31
i32: istisna32
i33: istisna33
i34: istisna34
i35: istisna35
i36: istisna36
i37: istisna37
i38: istisna38
i39: istisna39
i40: istisna40
# Efektler
korluk: true
bulanti: true
yavaslik: true
efektsuresi: 10 #Saniye olarak
ses: true #Küfür edildiğinde ses çıksın mı ?
mutesuresi: 120 #Saniye olarak
antispam: true #Sohbet yavaşlatma açılsın mı ?
antispamsure: 2 #Saniye olarak, kaç saniyede bir yazı yazılsın ?

#------Ayarlamaları Üst taraftan yapabilirsiniz.------

on chat:
if player doesn't have the permission "kufur.engel":
 message contains "{@1}" or "{@2}" or "{@3}" or "{@4}" or "{@5}" or "{@6}" or "{@7}" or "{@8}" or "{@9}" or "{@10}" or "{@11}" or "{@12}" or "{@13}" or "{@14}" or "{@15}" or "{@16}" or "{@17}" or "{@18}" or "{@19}" or "{@20}" or "{@21}" or "{@22}" or "{@23}" or "{@24}" or "{@25}" or "{@26}" or "{@27}" or "{@28}" or "{@29}" or "{@30}" or "{@31}" or "{@32}" or "{@33}" or "{@34}" or "{@35}" or "{@36}" or "{@37}" or "{@38}" or "{@39}" or "{@40}":
  message contains "{@i1}" or "{@i2}" or "{@i3}" or "{@i4}" or "{@i5}" or "{@i6}" or "{@i7}" or "{@i8}" or "{@i9}" or "{@i10}" or "{@i11}" or "{@i12}" or "{@i13}" or "{@i14}" or "{@i15}" or "{@i16}" or "{@i17}" or "{@i18}" or "{@i19}" or "{@i20}" or "{@i21}" or "{@i22}" or "{@i23}" or "{@i24}" or "{@i25}" or "{@i26}" or "{@i27}" or "{@i28}" or "{@i29}" or "{@i30}" or "{@i31}" or "{@i32}" or "{@i33}" or "{@i34}" or "{@i35}" or "{@i36}" or "{@i37}" or "{@i38}" or "{@i39}" or "{@i40}":
  stop
  replace all "{@1}" or "{@2}" or "{@3}" or "{@4}" or "{@5}" or "{@6}" or "{@7}" or "{@8}" or "{@9}" or "{@10}" or "{@11}" or "{@12}" or "{@13}" or "{@14}" or "{@15}" or "{@16}" or "{@17}" or "{@18}" or "{@19}" or "{@20}" or "{@21}" or "{@22}" or "{@23}" or "{@24}" or "{@25}" or "{@26}" or "{@27}" or "{@28}" or "{@29}" or "{@30}" or "{@31}" or "{@32}" or "{@33}" or "{@34}" or "{@35}" or "{@36}" or "{@37}" or "{@38}" or "{@39}" or "{@40}" with "***" in the message
  if {@korluk} is true:
  apply potion of Blindness 1 to the player for {@efektsuresi} seconds
  if {@bulanti} is true:
  apply potion of Nausea 1 to the player for {@efektsuresi} seconds
  if {@yavaslik} is true:
  apply potion of Slowness 1 to the player for {@efektsuresi} seconds
  if {@ses} is true:
  loop 10 times:
   execute console command "/playsound mob.ghast.scream %player%"
  add 1 to {uyari.%player%}
  wait 0.2 second
  if {uyari.%player%} is equal to 1:
  send "&a[&6SohbetGörevlisi&a] &41. Uyarını aldın. &c1/3"
  if {uyari.%player%} is equal to 2:
  send "&a[&6SohbetGörevlisi&a] &42. Uyarını aldın. &c2/3"
  if {uyari.%player%} is equal to 3:
  send "&a[&6SohbetGörevlisi&a] &43. Uyarını aldın. &c3/3"
  if {uyari.%player%} is equal to 4:
  execute console command "/mute %player% {@mutesuresi}"
  add -4 to {uyari.%player%}
 
command /sohbeti [<text>] [<text>]:
usage: &6/sohbet &e<ac/kapat> &e<sebep>
permission: sohbeti.kapat
trigger:
 set {sohbetkapat} to true
 if arg-1 is "kapat":
  if arg-2 is set:
  broadcast "&7=========[ &cMinecrafting.gen.tr &7]========="
  broadcast " "
  broadcast "  &7Yetkili &e%player% &7sohbeti kapattı."
  broadcast "  &7Sohbetin kapatılma sebebi: &c%arg 2%"
  broadcast " "
  broadcast "&7=========[ &cMinecrafting.gen.tr &7]========="
  else:
  broadcast "&7=========[ &cMinecrafting.gen.tr &7]========="
  broadcast " "
  broadcast "  &7Yetkili &e%player% &7sohbeti kapattı."
  broadcast " "
  broadcast "&7=========[ &cMinecrafting.gen.tr &7]========="
 if arg-1 is "aç" or "ac":
  delete {sohbetkapat}
  broadcast "&7=========[ &aMinecrafting.gen.tr &7]========="
  broadcast " "
  broadcast "  &7Yetkili &e%player% &7sohbeti açtı."
  broadcast "  &7Artık konuşabilirsiniz."
  broadcast " "
  broadcast "&7=========[ &aMinecrafting.gen.tr &7]========="


on chat:
if {sohbetkapat} is true:
 if player has permission "sohbet.izin":
  stop
 else:
  cancel event
  message "{@Prefix} &4Sohbet şuan kapalıdır."
   
 
command /sohbettemizle:
aliases: /cc, /st
permission: sohbet.temizle
trigger:
 loop 100 times:
  broadcast " "
 broadcast "{@Prefix} &7Yetkili &e%player% &7sohbeti temizledi."

command /sohbetgörevlisi:
permission: sohbet.gorevlisi
aliases: /sg, /sohbetgorevlisi
permission message: Yetkin yok :p
trigger:
 send "&7=========[ &6Minecrafting.gen.tr &7]========="
 send "&4* &7Sohbeti kapatmak için: &a/sohbeti &e<aç/kapat> &a<sebep>"
 send "&4* &7Sohbeti temizlemek için: &a/sohbetitemizle &f/ &a/cc &f/ &a/st"
 send "&4Bu Skript Minecrafting.gen.tr İçin Hazırlanmıştır."

on chat:
if {@antispam} is true:
 if {antispamsure.%player%} is set:
  cancel event
  send "{@Prefix} &c{@antispamsure} saniyede bir konuşabilirsin." 
 else:
  set {antispamsure.%player%} to 1
  wait {@antispamsure} second
  delete {antispamsure.%player%}

on join:
if {@antispam} is true:
 delete {antispamsure.%player%}